چرا باید یک کارگر نمونه باشیم؟

اول ـ در خانه یک کارگر نمونه، همیشه سعی می‌کند در تمام محل‌هایی که زندگی می‌کند، کار می‌کند، یا هر کار دیگری می‌کند (توضیح: کارگر جماعت که با یک شغل نانش تامین نمی‌شود برادر من!) طوری برود و بیاید که گربه شاخش نزند؛ فرض کنید شما در یک صبح جمعه‌ی دل‌انگیز زمستانی در حوالی آخرهای …

چرا باید یک کارگر نمونه باشیم؟ Read More »