پیشنهاد سه کتاب طنزآمیزم برای عیدی دادن!

برای این که به اطرافیان‌تان عیدی خوب بدهید، سه کتاب طنزآمیز خودم را با این روش‌های خرید پیشنهاد می‌کنم؛ به هر حال سوای این که ماست من ترش نیست، کتاب طنز یکی از بهترین گزینه‌های شادباش گفتن بهار است!

«تاکسی هفت» و «چگونه نقاش شویم؟» را انتشارات سوره‌ی مهر برای تان بی هزینه‌ی ارسال می فرستد و شهرکتاب آنلاین هم با دریافت هزینه‌ی پیک. فروشگاه‌های سوره‌ی مهر در انتهای خیابان سمیه و میدان انقلاب هم «تاکسی هفت» و چاپ دوم «چگونه نقاش شویم؟» را دارند؛

http://www.sooremehr.ir/fa/book/2350/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA

http://shahreketabonline.com/products/49/148405/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA

http://www.sooremehr.ir/fa/book/1737/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85

http://shahreketabonline.com/products/115/13540/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4_%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85

بهترین راه خرید «رساله‌ی صد فرمان» از نشر قاف هم دیجی‌کالا و شهرکتاب آنلاین است؛

http://www.digikala.com/Product/DKP-104530/-/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C

 

http://shahreketabonline.com/products/22/146861/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%81_%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF