تاکسی هفت ـ سه‌شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح

راننده گفت: حالا شمام سر صبحی انرجی منفی نده بابا؛ همین جوریش هم گرفتاری داریم هرروز حالمون گرفته س. بی خیال بابا بخند… مرد قرمز شد: بابا شما خبر نداری لابد اوضاعت خوبه. هی می گی بخند. به ریش خودم بخندم؟ یه عمر زندگی کردیم با آبروداری، حالا سر پنجاه سالگی همه دارن بهمون می خندن. روم نمی شه فامیل رو دعوت کنم خونه مون… راننده گفت: چی شده مگه؟ مرغ و گوشت رو که خب همه مون نداریم. مجبوریم بگیم زنه مرغه رو یه جوری خورد کنه که تو دیس پهن بشه… مرد گفت: سر پیری زنه یادش افتاده باید زندگی ش سالم و بهداشتی بشه. واسه من گیاهخوار شده. اونم خام گیاهخوار. تمام در و همسایه و فامیل دارن به ما می خندن. آخه آدم چندروز زنده ست که این جوری هم زندگی کنه… راننده گفت: بابا تقصیر این تلویزیون و ماهواره ست. گیاهخواری هم مد دو روزه، تموم می شه. بچه خواهر منم جوگیر شده بود، دو سه ماه می گفت من گیاهخوارم. یه نصفه شب دومادمون دیده بود رفته سر یخچال داره یواشکی با ولع گوشت کوبیده می خوره. تموم شد شرش کنده شد… مرد گفت: نه آقا این زن من لج کنه ول کن نیست که. یهو این خواهرش و زن های دورهمی شون تو گوشش خونده ن که آره بیا سالم زندگی کن و گوشت و نمک و روغن رو بذار کنار. لامصب آخه کی فسنجون و کوبیده و کباب ترش و قورمه رو می ذاره کنار، آب کرفس تیلیت می کنه؟ می گه نه من به تو کاری ندارم، برات حتی غذاهایی رو که دوست داری می پزم. ولی رفته قورمه سبزی پخته، جای گوشت توش پنیر ریخته، مزه لاستیک آب پز می ده. تف به این زندگی سالم اصلا… راننده زد زیر خنده: پنیر جای گوشت؟ بلا به دور. این جوزی هم سخته ها. من بودم جسارتا می گفتم وقتی گرفتمت گوشت می خوردی. الان هم برگرد خونه بابات هروقت گوشت خور شدی برگرد… مرد گفت: بابا ننه ش هم تحملش نمی کنن. چی فکر کردی؟ می گن ما اینو وقتی دادیم به تو این جوری نبود. چی به سرش آوردی گیاهخوار شد؟ چوب دوسر یمان شده م من بدبخت… راننده گفت: زودتر قانعش کن، حتی اگه لازمه ببرش یه سفر رشت، کباب ترش و فسنجون بذار دم دستش ببین می تونه نخوره. خودش پشیمون می شه بر می گرده. اینا جوگیری یه زود می پره بابا… پیرمرد بیدار شد و گفت: خواب دیدم بیامرز اومد دستش رو گذاشت روی شونه م، گفت سرباز، چرا برای وطنت مثل قدیم خدمت نمی کنی؟ اشک و بغض راه حرفامو بست، گفتم تنهام والاحضرت. تنهام.