تاکسی‌ هفت ـ سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ ـ روزنامه‌ی هفت‌صبح

پیرمرد گفت: گریه ها کردم درو شاید نبندی… راننده گفت: ما خودمون روضه ایم بابا. گریه کن نداریم. دق کردیم از بس هی دویدیم و موند یه مشت حسرت و آرزو… زن گفت: آقا شماها چقدر ناامیدین؟ زندگی هنوز خوشگلیاش رو داره به نظرم. من وقتی می رم خونه دخترم می بینم دومادم چقدر بهش محبت می کنه ها اصلا کیف می کنم از زندگی شون و این بچه ای که تحویل اجتماع دادم… ئیرمرد گفت: بنده هم در آرتش تعداد انبوهی سرباز وظیفه شناس و وطن پرست تحویل کشورم دادم. ولی تنهام… راننده گفت: خواهر من ایشالا بچه هات خوشبخت بشن. مشکل من می دونی چیه؟ هی باس بدوم بازم این زن و سه تا بچه فقط طلبکارن ازم. می خوام فرار کنم برم… پیرمرد گفت: خاطرات بنده از دوران رزم را اگر می شد منتشر کرد بنده الان تنها و غریب نبودم. اون همه مقام لشگری و کشوری می خواستن بنده دامادشون باشم… زن موبایلش زنگ خورد: الو مادر. جونم؟ چرا گریه می کنی؟ چی شده مامان؟ چی؟ خب گریه نکن بگو ببینم… راننده گفت: دراومد که. ای بابا… زن گفت: دستش بشکنه. چرا آخه؟ مامان جان گریه نکن من الان می آم اون جا ببینم چی شده. حیوون شده چرا؟ خب گریه نکن… پیرمرد گفت: اگر نیاز به پوشش عملیاتی و امنیتی هست بنده همراه شما می آم خانم. موقعیت حساسه گویا… راننده گفت: ملت وحشی شده ن چرا؟ زمان ما کسی دست بلند می کرد روی زنش داداشای زنه یا همسایه ها می رفتن تیلیش تاش می کردن طرفو. عجب… زن زد زیر گریه: یه داماد خوب داشتیم ما اینم این جوری شد. بچه م داشت زار می زد. معتاد نشده باشه یارو. ای خدا… پیرمرد گفت: بنده چندباری در تادیب افراد یاغی در مسایل خانوادگی شرکت مستمر داشته م. یک بار یک سرباز نادانی را برادرزن هاش تا حد مرگ کتک زده بودند. رفتیم در منطقه و درگیر شدیم با اون اراذل. آخرسر بیامرز خبردار شده بود دستور داد برادرزن ها را در میدان اعدام فلک کردند تا عبرتی شد برای سایرین… زن گفت: دخترم خوشبخت بود. این شوهره لابد یه مرگی ش شده. وگرنه مودب بود. شانس سوخته منو ببین… راننده گفت: کجا می ری خانم برسونم تون. بالاخره اون هم مثل دخترم می مونه… زن گفت: نه ممنون. همین ونک تاکسی خطی هست تا سر کوچه شون… پیرمرد گفت: بنده باشم بهتره ها… زن شماره ای گرفت و منتظر جواب ماند… راننده تا نصف رفت بیرون و عربده زد: گوسفند! برو بشین قربونی ت کنن! تو رو چه به رانندگی آخه؟