هشت صبح ـ شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ _ درباره‌ی گزارش صدروزه‌ی رئیس‌جمهور ـ روزنامه‌ی هفت صبح

با توجه به آن که رئیس جمهور محترم بعد از صد روز کار دولت جدید، هفته گذشته گزارش جامعی از این صد روز داد، مطالبات خود از دولت را با توجه به وعده ها و موفقیت های آن به شرح زیر اعلام می داریم؛
یک _ اعلام چهار برابر شدن پرداخت یارانه ها به مردم و کاهش نرخ اقلام مصرفی و غیرمصرفی به یک چهارم قیمت.
دو _ اعطای مسکن مهر ویژه ویلایی و زمین به مساحت هزار متر به هر ایرانی، که دولت قبلی فرصت نکرد بدهد.
سه _ اعطای سه میلیون تومان به هر نوزاد، با توجه به سیاست های جمعیتی و تورم این دوسال که دولت قبلی قرار بود یک میلیون تومان بدهد.
چهار _ طراحی و اجرایی کردن شعار «هر ایرانی، یک پزشک» و اعطای سبد تخصصی و عمومی دارو به هر خانوار ایرانی.
پنج _ تامین و ارتقای سهام عدالت برای همه ایرانیان و خرید آن از ملت به ازای هر ایرانی سی میلیون تومان یا اعطای سود به آن هایی که نمی فروشند به صورت ماهانه.
شش _ قهرمانی ایران در جام جهانی برزیل.
هفت _ بازگرداندن کوپن به مردم، همزمان با اعطای چندبرابری یارانه ها برای بازگشت نشاط و شادی به دل مردم ایران.
هشت _ توزیع آی پد و انواع تبلت مناسب دیگر بین اقشار محروم.
نه _ برداشتن فیلترینگ و ارتقای سرعت اینترنت (البته این که انجام شد.)
ده _ توزیع مناسب آجیل شب عید برای هر ایرانی پنج کیلو به صورت چهارمغز.
یازده _ آزادسازی مناطق اشغال شده کنگو از تصرف شورشیان برازاویل.
دوازده _ تامین همسر و مراسم و نقدینگی مناسب برای ازدواج جوانان تا روز دویستم کاری دولت.
سیزده _ نحس است؛ بعدی.
چهارده _ برگزاری مراسم تقدیر سالانه از مدیران دولت قبلی به دلیل افشای دائمی خدمات و تبعات خدمتگزاری آنان در کشور.
پانزده _ اعطای مدرک دکترا به شهروندان معقول و مناسب، هر ماه به قید قرعه.

باقی مطالبات در آستانه روز دویستم و بعد از دریافت گزارش دولت منتشر خواهد شد.

1 thought on “هشت صبح ـ شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ _ درباره‌ی گزارش صدروزه‌ی رئیس‌جمهور ـ روزنامه‌ی هفت صبح”

Comments are closed.