Categories
جلال سمیعی رسانه نقد و مقاله

وقتی بدون بررسی خون‌ پاک آریایی‌تان می‌جوشد!

دوستانم در فیس‌بوک این عکس و فحش‌هاش را برای من فرستاده‌اند و چند ساعتی‌ست دارم می‌خندم. در حالی که من اصلا از آذر 90 در شبکه‌ی یک اجرا نداشته‌ام و این روزها هم در شبکه‌ی دو مفصل به وزارت بهداشت و باقی امدادبازها تاخته‌ام و حرکت مردمی اهدای خون برای زلزله‌زده‌های آذربایجان را بارها ستوده‌ام، انتساب این جمله‌ی مسخره به من با عکسی که از دو سال قبل من گذاشته‌اند، باعث شده که کلی فحش بخورم.

به عصبانیت مردم حق می‌دهم… صدا و سیما در ماجرای زلزله باخت… اما آیا جوشیدن خون پاک آریایی نباید باعث شود که اول موثق بودن یک خبر را بررسی کنید و بعد بجوشید؟

نگران مردمی هستم که تحقیر و فشارهای روانی و مالی دارد منطق‌شان را کم‌رنگ می‌کند.