Monthly Archives: دی ۱۳۹۰

دریافت شدم

خب بعد از نزدیک به پنجاه روز از متوقف شدن ناگهانی بخش طنز «دریافت شد» در صبح بخیر ایران از شبکه‌ی یک سیما، و خیلی بیشتر روز (!) از توقف گفتگوهای من با مسئولان، امروز می‌شود رسما اعلام کرد که من فعلا در این برنامه حاضر نخواهم بود؛ دلیل‌ش هم می‌شود مشکلات شخصی و می‌دانید که در کشور ما آدم‌های رسانه‌ای مشکلات شخصی عجیبی پیدا می‌کنند.

شاد و مشارکت‌جو باشید.

پی‌نوشت: دو دوره‌ی قبلی این برنامه در سالهای 87 و 89 شش ماه طول کشید و این دوره کمتر از سه ماه؛ رکورد خوبی بود.