Categories
جلال سمیعی

تعطیل یعنی من

واقعیت است این که من عاشق کارم هستم؛ و این که از ته دل‌م، احساس خوش‌بختی نیم‌بندی دارم، وقتی کارم و رشته‌ی درسی‌م با علاقه‌ام نزدیک‌اند؛ از این که نان از رسانه و قلم می‌خورم، خوش‌حال‌م… همه‌ی این‌ها به کنار؛ به خاطر کارم، باید هرشب کلی خبر بخوانم؛ از خبرگزاری‌ها گرفته تا گوگل‌ریدر.

مفهوم تعطیلی برای من، این است که امشب نه اخبار تلویزیون می‌بینم و نه خبرگزاری‌ها را شخم می‌زنم.

شب جمعه‌ی ما هم این‌طور می‌گذرد البته.

پی‌نوشت: بدیهی‌ست که عقده‌ی شب‌نشینی و تا لنگ ظهر خوابیدن هم غنیمت است.