Categories
جلال سمیعی رسانه

سلام و قمار دیگر

مدت‌ها می‌گذرد از وبلاگ نوشتن‌های واقعی‌م؛  «و غیره!» را چند ماه است که از دست داده‌ام و بایگانی‌اش را به مرور می‌آورم این‌جا؛ «رساله‌ی صد فرمان» و «ژانرشناسی» و چند وبلاگ دیگر هم کم‌کم به این‌جا منتقل خواهند شد. امیدوارم دامین‌های قبلی شما را به این‌جا برسانند؛ این آدرس تازه هم .com است و هم .ir … هوس‌ها این‌طوری آدم را سرگردان می‌کنند دیگر. فعلا این قالب ساده باشد تا به زودی بترکانیم حتی!

فقط خواستم بگویم هوس وبلاگ نوشتن دوباره به جانم افتاده است.

این هم آدرس فید موقت وبلاگ جدید:   http://jsamiee.com/feed پخشم کنید رفقا!