مساله این است

نوعی از بی‌پناهی انحصاری در تک‌‌تک ما هست که روز به روز هم بیشتر می‌شود. حالا دیگر مساله بودن و نبودن نیست؛ پناه داشتن است.