تحولی اساسی در ژورنالیسم بشری

و یکی دیگر از بزرگترین تحولات ژورنالیسم در ایران سال 1388 این است: صفحات خبری داخلی روزنامه‌های ما به صفحات حوادث تبدیل شده‌اند. . . . پ.ن: این هم فید جدید سایت که با توصیه و کمک دوستان عزیز، ضبط و پخش شد! ممنون می‌شوم اد کنید: http://feeds.feedburner.com/jsamiee